Home » Tag Archives: xác định giá giao dịch liên kết

Tag Archives: xác định giá giao dịch liên kết

Nghị định 20: Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 có hiệu lực từ ngày 01/05/2017 quy định về Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết được ra đời thay thế toàn bộ nội dung quy định tại thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 22/04/2010. Điểm đáng chú ý của Nghị định 20 là Nghị định này đưa ra nhiều quy ...

Read More »
xc-nh-gi-giao-dch-lin-kt-hc-online-cng-c-thy-acca