Home » Tag Archives: thuế nhà thầu

Tag Archives: thuế nhà thầu

Tỷ giá tính thuế của nhà thầu nước ngoài- Công văn số 2935/TCT-CS (“CV 2935”)

Ngày 3 tháng 7 năm 2017, Tổng cục thuế đã ban hành công văn số 2935/TCT-CS (“CV 2935”) hướng dẫn về việc xác định tỷ giá tính thuế nhà thầu nước ngoài và tỷ giá khi lập hóa đơn giá trị gia tăng (“GTGT“). Trường hợp nhà thầu nước ngoài không có tài khoản mở tại NHTM tại Việt Nam: ...

Read More »

Tìm hiểu khóa học: Thuế Nhà thầu Nước ngoài theo quy định hiện hành (FCT)

Cô Thủy có hơn 6 năm kinh nghiệm giảng dạy các chương trình CAT/ACCA tại FTMS. Hiện tại cô đang là giảng viên môn ACCA F6 – Thuế Việt Nam tại Hà nội. Đến với khóa học của cô Thủy ACCA bạn có cơ hội được học online khóa học Thuế Nhà thầu Nước ngoài theo quy định hiện hành do cô ...

Read More »
thu-nh-thu-hc-online-cng-c-thy-acca