Home » Tag Archives: quyet toan thue 2018 can luu y gi

Tag Archives: quyet toan thue 2018 can luu y gi

Hướng dẫn Quyết toán thuế 2018

I.        Một số điểm mới trong chính sách Thuế tháng 03/2019: 1. Về thuế TNCN 1.1 Về hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2018: – Quý doanh nghiệp tham khảo Công văn số 7040/CT-TNCN ngày 22/02/2019 của Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn về quyết toán thuế TNCN năm 2018 và cấp mã số thuế cho NPT. – ...

Read More »
quyet-toan-thue-2018-can-luu-y-gi-hc-online-cng-c-thy-acca