Home » Tag Archives: quan tri doanh nghiep

Tag Archives: quan tri doanh nghiep

ACCA F2 – Kế toán quản trị chuẩn quốc tế (MS19)

Mục đích môn học: Nhằm phát triển kiến ​​thức nền tảng và sự hiểu biết về nghiệp vụ kế toán quản trị nhằm hỗ trợ ban giám đốc trong việc lập kế hoạch, kiểm soát và giám sát hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp Học viên học được gì từ khóa học: Khi hoàn thành khóa học này, học ...

Read More »

Quản trị doanh nghiệp và Kiểm toán nội bộ – Hướng tới thông lệ quốc tế

Tìm hiểu Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Sổ tay hướng dẫn triển khai hoạt động kiểm toán nội bộ cho các doanh nghiệp.   Hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng Nghị định đã có nhiều thay đổi so ...

Read More »
quan-tri-doanh-nghiep-hc-online-cng-c-thy-acca