Home » Tag Archives: lưu chuyển tiền tệ là gì

Tag Archives: lưu chuyển tiền tệ là gì

Tìm hiểu khóa học: Lập Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ theo PP gián tiếp (BCLCTT)

cashflow_ratio

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một bảng biểu trong bộ Báo cáo tài chính mà các doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan thuế vào thời điểm cuối năm tài chính. Đăng ký ngay để được học Khóa học online: Lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP gián tiếp do cô Thủy ACCA trực tiếp giảng dạy ...

Read More »
lu-chuyn-tin-t-l-g-hc-online-cng-c-thy-acca