Home » Tag Archives: lịch thi chính thức ACCA hàng năm

Tag Archives: lịch thi chính thức ACCA hàng năm

Lịch thi ACCA 

Lịch thi ACCA  Hàng năm, ACCA tổ chức 4 kỳ thi trong năm: Tháng 3, 6, 9 & 12: cho các môn AB/F1, MA/F2, FA/F3 để thi CBE on demand trong năm Tháng 3, 6, 9 & 12: cho kỳ thi trên giấy PBE/CBE on session  tháng 6, 9, 12 cùng năm và tháng 3 năm sau. Các mốc thời ...

Read More »
lch-thi-chnh-thc-acca-hng-nm-hc-online-cng-c-thy-acca