Home » Tag Archives: Lập Báo cáo tài chính cùng cô Thủy ACCA

Tag Archives: Lập Báo cáo tài chính cùng cô Thủy ACCA

Lập Báo cáo tài chính cùng cô Thủy ACCA (MS22)

MS22 – Học online Lập báo cáo tài chính cùng cô Thủy ACCA là khóa học combo kết hợp giữa 2 khóa học chất lượng MS03 (Tổ chức công tác kế toán và lập BCTC) và MS08 (Lập Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ theo PP Gián tiếp) với học phí ưu đãi đăng ký theo combo:   Học phí ...

Read More »
lp-bo-co-ti-chnh-cng-c-thy-acca-hc-online-cng-c-thy-acca