Home » Tag Archives: làm việc hiệu quả

Tag Archives: làm việc hiệu quả

TÔI CỦA TƯƠNG LAI

TÔI CỦA TƯƠNG LAI My Future Self Các bạn kế kiểm xem mình muốn là ai nhé! Tất cả chúng ta đều bận. Và thứ 2 là ngày bù đầu xanh mặt. Email phải trả lời, deadline tới nơi mà công việc chưa xong, còn một mớ trên to-do list làm hoài chưa hết. Và ngày nào cũng thế. Và ...

Read More »
lm-vic-hiu-qu-hc-online-cng-c-thy-acca