Home » Tag Archives: giao dịch liên kết

Tag Archives: giao dịch liên kết

Quy định trần lãi vay 20% đối với các giao dịch liên kết

(TBTCVN) – Nhiều doanh nghiệp trong nước phản ánh khó khăn khi thực hiện quy định tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 20) quy định trần lãi vay được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) không vượt quá 20% tổng lợi nhuận thuần của kỳ nộp thuế. Nghị định 20 được ban hành ...

Read More »

Nghị định 20: Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 có hiệu lực từ ngày 01/05/2017 quy định về Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết được ra đời thay thế toàn bộ nội dung quy định tại thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 22/04/2010. Điểm đáng chú ý của Nghị định 20 là Nghị định này đưa ra nhiều quy ...

Read More »
giao-dch-lin-kt-hc-online-cng-c-thy-acca