Home » Tag Archives: chuyển giá

Tag Archives: chuyển giá

Quy định trần lãi vay 20% đối với các giao dịch liên kết

(TBTCVN) – Nhiều doanh nghiệp trong nước phản ánh khó khăn khi thực hiện quy định tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 20) quy định trần lãi vay được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) không vượt quá 20% tổng lợi nhuận thuần của kỳ nộp thuế. Nghị định 20 được ban hành ...

Read More »

“Ma trận” chuyển giá và lời giải

Hoạt động chuyển giá ngày càng phức tạp, tinh vi và không ngừng gia tăng. Song, hành lang pháp lý về chống chuyển giá ở Việt Nam hiện vẫn thiếu đồng bộ, chưa bịt kín lỗ hổng, hiệu lực thấp. Vậy đâu là lời giải cho bài toán chuyển giá? 1001 chiêu chuyển giá Nổi bật nhất có thể kể ...

Read More »

Nghị định 20: Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 có hiệu lực từ ngày 01/05/2017 quy định về Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết được ra đời thay thế toàn bộ nội dung quy định tại thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 22/04/2010. Điểm đáng chú ý của Nghị định 20 là Nghị định này đưa ra nhiều quy ...

Read More »
chuyn-gi-hc-online-cng-c-thy-acca