Home » Tag Archives: chinh sach thue moi 2018

Tag Archives: chinh sach thue moi 2018

Hướng dẫn Quyết toán thuế 2018

I.        Một số điểm mới trong chính sách Thuế tháng 03/2019: 1. Về thuế TNCN 1.1 Về hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2018: – Quý doanh nghiệp tham khảo Công văn số 7040/CT-TNCN ngày 22/02/2019 của Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn về quyết toán thuế TNCN năm 2018 và cấp mã số thuế cho NPT. – ...

Read More »

Các quy định về thuế có hiệu lực từ 01/02/2018

  Các quy định về thuế có hiệu lực từ 01/02/2018 do Cục thuế Hà Nội gửi thông tin cho các người nộp thuế trực tiếp do Cục thuế Hà Nội quản lý. Bạn tham khảo để tăng tính tuân thủ cho doanh nghiệp mình nhé! 1 Thông tin về tình hình kê khai, nộp thuế điện tử và thực ...

Read More »
chinh-sach-thue-moi-2018-hc-online-cng-c-thy-acca