Home » Tag Archives: Bài tập Nhận diện thương hiệu cá nhân Thủy ACCA

Tag Archives: Bài tập Nhận diện thương hiệu cá nhân Thủy ACCA

Bài tập Nhận diện thương hiệu cá nhân Thủy ACCA

Ngày 29/09/2018 tôi đã thực hành Bài tập Nhận diện thương hiệu cá nhân trên Facebook cá nhân với nội dung như sau: [HELP ME] Tôi đang phải làm 1 bài tập về xây dựng nhân hiệu, hãy giúp tôi comment 1 điều về tôi, 1 cảm nhận của bạn về tôi, or 1 việc tốt tôi đã làm giúp bạn❤️Cám ...

Read More »
bi-tp-nhn-din-thng-hiu-c-nhn-thy-acca-hc-online-cng-c-thy-acca