Home » Tag Archives: acca combo

Tag Archives: acca combo

COMBO 8 – Kế toán viên Chuyên nghiệp (MS21)

COMBO 8 – Kế toán viên Chuyên nghiệp (MS21) Trọn bộ 4 môn ACCA F1- F2 – F3 – F6 và Excel UDKT ACCA F1 – Kế toán trong kinh doanh ACCA F2 – Kế toán quản trị theo chuẩn quốc tế ACCA F3 – Kế toán tài chính theo chuẩn quốc tế ACCA F6 – Thuế Việt Nam Excel ...

Read More »

Combo 10 – 8F ACCA F1-F9 (MS30)

MS30 – Gói Combo ACCA 8F từ F1 đến F9+Exceludkt+GdLK Trọn bộ 8 môn ACCA F1, ACCA F2, ACCA F3, ACCA F5 , ACCA F6 , ACCA F7, ACCA F8, ACCA F9 và khóa học Excel kế toán, Xác định Giao dịch Liên kết cùng cô Thủy ACCA và Cộng Sự ( Ms30 ) Học phí gốc: 40.625.000 Đ, ƯU ...

Read More »

Combo 15 – 2F ACCA F8+F9 (MS37)

Combo 15 – 2F ACCA F8+F9 (MS37) Trọn bộ 2 môn ACCA F8, ACCA F9 và khóa học Excel kế toán cùng cô Thủy ACCA ( MS37 ) Học phí gốc: 14.250.000 Đ, ƯU ĐÃI CÒN  12.500.000 Đ  Link đky:http://bit.ly/dk_acca_2020 Nội dung đào tạo  F8 – Audit & Assurance (AA)  F8 ACCA – Audit & Assurance (AA) – KIỂM TOÁN ...

Read More »

Combo 14 – 3F ACCA F7+F8+F9+ExcelUDKT9 (MS36)

Combo 14 – 3F ACCA F7+F8+F9+ExcelUDKT9 (MS36) Trọn bộ 3 môn ACCA F7, ACCA F8, ACCA F9 và khóa học Excel kế toán cùng cô Thủy ACCA ( MS36 ) Học phí gốc: 20.375.000 Đ, ƯU ĐÃI CÒN  16.300.000 Đ (Tiết kiệm 25% so với học phí đăng ký lẻ) Nội dung đào tạo: F7 – Financial Reporting IFRS (FR) – ...

Read More »

Combo ACCA 3Fa: F3+F6+F8+ExcelUDKT (MS35)

MS35 – Gói Combo ACCA 3F: F3+F6+F8+ExcelUDKT Trọn bộ 3 môn ACCA F3, ACCA F6, ACCA F8 và khóa học Excel kế toán ( MS35 ) Học phí gốc: 15.750.000 Đ, ƯU ĐÃI CÒN  13.500.000 Đ (Tiết kiệm 20% so với học phí đăng ký lẻ) Nội dung đào tạo: F3 ACCA – Kế toán Tài chính (MS01) F3 ACCA ...

Read More »

COMBO 9 – KẾ TOÁN VIÊN CHUYÊN NGHIỆP v2

Trọn bộ 3 môn ACCA F2-F3-F6 và Excel kế toán cùng cô Thuỷ ACCA (MS33) Học phí gốc: 12.125.000 Đ, ƯU ĐÃI CÒN  9.000.000 Đ (Tiết kiệm 33% so với giá đăng ký lẻ) Nội dung khóa học:  ACCA F3 – Kế toán tài chính (MS01) + 30 bài học liên tục (tuần 02 buổi hoặc 03 buổi tùy theo sự ...

Read More »
acca-combo-hc-online-cng-c-thy-acca