Home » Văn bản pháp luật » Trích trước chi phí chiết khấu thương mại trước khi lập hóa đơn có được tính vào chi phí hợp lý?

Trích trước chi phí chiết khấu thương mại trước khi lập hóa đơn có được tính vào chi phí hợp lý?

Trích trước chi phí chiết khấu thương mại trước khi lập hóa đơn có được tính vào chi phí hợp lý?
2.9 (58.06%) 31 votes

Căn cứ Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN);

Căn cứ Thông tư số 219/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT);

Căn cứ Điểm 2.5 Phụ lục 4 ban hành kèm theo 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp:

“2.5. Hàng hóa, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào”.

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/5/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Trường hợp Công ty theo trình bày, từ năm 2014 đến nay, thực hiện chương trình bán hàng có chiết khấu thương mại cho khách hàng (đại lý, nhà phân phối) theo doanh số hàng hóa thực tế được quy định tại hợp đồng hoặc chính sách chiết khấu giữa Công ty và khách hàng, đến 31/12 năm tài chính Công ty chưa lập hóa đơn ghi nhận khoản chiết khấu cho khách hàng, sang năm sau Công ty mới lập hóa đơn điều chỉnh thì khoản chiết khấu này được ghi nhận vào kỳ lập hóa đơn điều chỉnh. Công ty không được trích trước vào chi phí khoản chiết khấu thương mại (khoản giảm trừ doanh thu hoặc doanh thu điều chỉnh giảm) khi chưa lập hóa đơn điều chỉnh.

Trích dẫn công văn số 10280/CT-TTHT ngày 21 tháng 10 năm 2016 của Cục thuế TP Hồ Chí Minh trả lời Công ty Cổ Phần LTTP Colusa – Miliket. Chúng ta tham khảo toàn văn nội dung công văn để tham chiếu cho các tình huống thực tế, và lưu ý đây là công văn hướng dẫn riêng cho trường hợp cụ thể chứ không phải áp dụng chung cho các doanh nghiệp.

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-10280-CT-TTHT-chinh-sach-thue-chiet-khau-thuong-mai-Ho-Chi-Minh-2016-338781.aspx

***************************************************************************

📞Liên hệ HOTLINE

SĐT: 02439911726 để được tư vấn trực tiếp

Fanpage Thủy Nguyễn: https://www.facebook.com/nguyenthuy.fcca/

Fanpage gieo hạt: https://www.facebook.com/gieohatketoan.thuyacca/

📞Liên hệ với cô Thuỷ ACCA ngoài giờ hành chính:

Số điện thoại Zalo: 0983598586
Email: thuyn.fcca@gmail.com
Facebook:http://fb.com/thuynguyenthi.acca

Kênh Youtube: http://bit.ly/youtube-cothuy

Thông tin về Hội kế toán công chứng Anh quốc ACCA tại đây: http://yourfuture.accaglobal.com/vn/vi.html

📞Tư vấn ACCA cho người mới bắt đầu: 

http://daotaoketoanpro.com/lo-trinh-theo-duoi-acca/

http://daotaoketoanpro.com/tim-hieu-thong-tin-ve-acca-va-dang-ky-thi-acca-nhu-the-nao/

 

CÁC KHÓA HỌC COMBO ƯU ĐÃI dành riêng cho các bạn đam mê nghế Kế toán – Kiểm toán: http://daotaoketoanpro.com/category/khoa-hoc-combo/

trch-trc-chi-ph-chit-khu-thng-mi-trc-khi-lp-ha-n-c-c-tnh-vo-chi-ph-hp-l