Home » Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành » Bảo vệ: Thuật ngữ: Management Assertions, cơ sở dẫn liệu

Bảo vệ: Thuật ngữ: Management Assertions, cơ sở dẫn liệu

Bảo vệ: Thuật ngữ: Management Assertions, cơ sở dẫn liệu
2.8 (56.92%) 13 votes

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

thut-ng-management-assertions-c-s-dn-liu