Home » Khóa học » Khóa học Nguyên Lý Kế toán MS15

Khóa học Nguyên Lý Kế toán MS15

Khóa học Nguyên Lý Kế toán MS15
3 (60.07%) 302 votes

Khóa học này sẽ mang lại các lợi ích sau:
Học viên sẽ nắm được kiến thức tổng quan về kế toán tài chính, kế toán quản trị, sự vận động của tiền – tài sản – nguồn vốn trong một doanh nghiệp;

Hiểu được các quy định cơ bản về pháp luật thuế – kế toán đối với trách nhiệm của người đại diện pháp luật của doanh nghiệp

Hiểu được bản chất các con số trên báo cáo tài chính;

Hiểu được sự khác nhau giữa báo cáo tài chính và báo cáo thuế;

Hiểu được hệ thống kế toán doanh nghiệp hiện đại hoạt động như thế nào;

Hiểu được tầm quan trọng của vấn đề quản trị doanh nghiệp trong việc quản trị hoạt động của bộ phận tài chính – kế toán ra sao;

HỌC PHÍ: 500.000 đồng

Link đăng ký: https://bit.ly/2DO3qju

Học online như thế nào? http://thuynacca.com/hoc-online-ntn/

Giới thiệu về giảng viên: http://thuynacca.com/gioi-thieu

Nội dung học tập:

 1.       Giới thiệu khóa học
 2.       Tổng quan về kế toán
 3.       Mục tiêu Kế toán
 4.       Giới thiệu về kế toán
 5.       Môi trường pháp lý
 6.       Các khái niệm cơ bản
 7.       Mô hình định giá
 8.       Các nguyên tắc kế toán cơ bản
 9.       Báo cáo tài chính – phần 1
 10.   Báo cáo tài chính – phần 2
 11.   Báo cáo tài chính – phần 3
 12.   Đạo đức người làm nghề kế toán
 13.   Sổ kế toán
 14.   Kế toán tiền và các khoản phải thu – 1
 15.   Kế toán tiền và các khoản phải thu – 2
 16.   Kế toán tiền và các khoản phải thu – 3
 17.   Kế toán tiền và các khoản phải thu – 4
 18.   Kế toán hàng tồn kho
 19.   Kế toán chi phí Nguyên vật liệu
 20.   Kế toán chi phí sản xuất chung
 21.   Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
 22.   Tóm tắt
 23.   Kế toán tài sản cố định
 24.   Kế toán các khoản đầu tư
 25.   Kế toán nợ phải trả
 26.   Kế toán vốn chủ sở hữu
 27.   Doanh thu – Chi phí – Lợi Nhuận
 28.   Tổng kết Báo cáo tài chính 1
 29.   Tổng kết Báo cáo tài chính 2
 30.   Tổng kết

Nội dung sẽ có sự bổ sung để phục vụ tốt nhất cho việc nắm vững kiến thức cho học viên. Đăng ký khóa học này học viên sẽ nhận được thêm nhiều ưu đãi các khóa học tiếp theo của cô Thủy! Tất cả vì sự phát triển nghề kế toán – kiểm toán của chúng mình (From cô Thủy ACCA), LOVE YOU ALL!

***************************************************************************************************************

Giới thiệu về cô Thủy ở đây: http://daotaoketoanpro.com/gioi-thieu-giang-vien/

Hoặc ở đây:http://thuynacca.com/gioi-thieu

👉Tìm hiểu về ACCA: https://daotaoacca.vn/blog/lo-trinh-acca-cho-nguoi-moi/

👉Tham khảo ý kiến học viên: https://daotaoacca.vn/blog/y-kien-hoc-vien/

👉Khóa học ACCA: https://daotaoacca.vn/courses/khoa-hoc-acca

👉Khóa học tiếng Việt: https://daotaoacca.vn/courses/khoa-hoc-non-acca

👉Khóa học combo: https://daotaoacca.vn/courses/khoa-combo

👉Học thử miễn phí tại đây: https://daotaoacca.vn/blog/tag/hoc-thu/

💥Tham gia tư vấn miễn phí tại đây: https://bit.ly/zalo-tu-van-acca

#thuyacca #ifrs #daotaoacca #hocketoan #acca #hocthueonline

Xem chia sẻ về nghề nghiệp và một số câu Q&A về cuộc đời của cô Thủy, nếu có thời gian tầm 2 giờ thì em nghe nhé – có thể tìm thấy điểm gì đó mình giống nhau chăng….

 

 

kha-hc-nguyn-l-k-ton-ms15