Home » Khóa học » Tìm hiểu môn học ACCA F9 – Financial Management (MS29)

Tìm hiểu môn học ACCA F9 – Financial Management (MS29)

Tìm hiểu môn học ACCA F9 – Financial Management (MS29)
3 (60%) 20 votes

 Tìm hiểu ACCA F9 – Financial Management (FM) – MS29

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

 

ACCA F9 – Financial Management – là môn học về Quản trị tài chính. Đây là môn học cuối cùng trong các môn học cấp độ F, và thuộc cấp trung: Skills Level. F9 là môn học nâng cao của F2, và môn F5 và là môn học nền tảng cho P4. Môn học này đòi hỏi người học phải quan tâm đến những vấn đề rộng hơn như: đầu tư, tài chính, luật pháp, v.v. Tất cả những điều đó là những kiến thức, kỹ năng cần thiết của một Nhà Quản trị Tài chính.Vậy ACCA F9 là gì? Nội dung học và thi của môn học ACCA F9 cụ thể như thế nào? Liệu F9 ACCA có khó như bạn nghĩ? Bài viết sau đây sẽ cùng các bạn tìm hiểu tổng quan về môn học này nhé!

ACCA F9 

 

 ACCA F9 – Financial Management (Quản trị tài chính) là môn học tiền đề của môn P4 – Advanced Financial Management (Quản trị tài chính nâng cao). Mục đích của môn F9 là nâng cao kiến thức và kỹ năng cần thiết cho một nhà quản trị tài chính, liên quan đến hoạt động ĐẦU TƯ, CHI TIÊU, các quyết định về CHÍNH SÁCH CỔ TỨC.

Nội dung học tập:

     A – Chức năng của quản trị tài chính

 • Bản chất và mục đích của quản trị tài chính
 • Mục tiêu tài chính và mối quan hệ với chiến lược của một tổ chức
 • Các bên liên quan và sự tác động đối với mục tiêu của tổ chức
 • Mục tiêu tài chính và các mục tiêu khác trong tổ chức phi lợi nhuận

    B – Môi trường quản lý tài chính

 • Môi trường kinh tế đối với doanh nghiệp
 • Bản chất và vai trò của thị trường tài chính và tổ chức tài chính

    C – Quản trị vốn lưu động

 • Bản chất, thành phần và tầm quan trọng của vốn lưu động
 • Quản lý hàng tồn kho, khoản phải thu, khoản phải trả và tiền mặt
 • Xác định nhu cầu vốn lưu động và chiến lược huy động vốn

    D- Thẩm định đầu tư

 • Bản chất của những quyết định đầu tư và quy trình thẩm định
 • Phương pháp dòng tiền phi chiết khấu
 • Phương pháp dòng tiền chiết khấu
 • Phương pháp dòng tiền chiết khấu
 • Điều chỉnh các rủi ro và không chắc chắn trong thẩm định dự án đầu tư
 • Quyết định đầu tư cụ thể (thuê hay mua; thay thế tài sản, huy động vốn)

    E. Tài chính doanh nghiệp

 • Nguồn và huy động tài chính ngắn hạn
 • Nguồn và huy động tài chính dài hạn
 • Huy động tài chính ngắn và dài hạn của các tổ chức Hồi giáo
 • Nguồn tài chính nội bộ và chính sách cổ tức
 • Xem xét cấu trúc vốn và tỷ trọng vốn vay
 • Tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs)

    F. Chi phí vốn vay

 • Nguồn tài chính và các chi phí liên quan
 • Ước tính chi phí vốn cổ phần
 • Ước tính chi phí nợ và các công cụ vốn khác
 • Ước tính chi phí vốn chung
 • Lý thuyết cấu trúc vốn và những cân nhắc thực tế khác
 • Tác động của chi phí vốn lên đầu tư

    G. Định giá doanh nghiệp

 • Bản chất và mục đích của định giá doanh nghiệp và tài sản tài chính
 • Các mô hình định giá cổ phiếu
 • Định giá nợ và các tài sản tài chính khác
 • Thuyết thị trường hiệu quả (EMH) và những cân nhắc thực tế về định giá cổ phiếu

    H. Quản trị rủi ro

 • Bản chất và các loại rủi ro, các phương pháp tiếp cận quản lý rủi ro.
 • Nguyên nhân chênh lệch tỷ giá và biến động mức lãi suất
 • Phương pháp phòng ngừa rủi ro ngoại tệ
 • Phương pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất
 • Tác động của lạm phát và thuế trong

Cấu trúc đề thi F9

      Cấu trúc bài thi trên máy tính cho môn F9/FM có 3 phần:

 • Section A (Objective Test questions (OTs) – Câu hỏi trắc nghiệm): Bao gồm 15 câu hỏi riêng biệt, 30 điểm.
 • Section B (OT Case questions (OTs case) – Câu hỏi trắc nghiệm tình huống): Bao gồm 3 câu tình huống, mỗi tình huống có 5 câu hỏi. Tổng cộng 15 câu hỏi & 30 điểm.
 • Section C (Constructed Response questions – Tự luận): Bao gồm 2 câu hỏi tự luận. Tổng cộng 40 điểm.

Nội dung học tập theo chuẩn ACCA bản tiếng Anh, vui lòng xem chi tiết tại đây: https://www.accaglobal.com/gb/en/student/exam-support-resources/fundamentals-exams-study-resources/f9/syllabus-study-guide.html

LINK ĐĂNG KÝ HỌC: https://daotaoacca.vn/course/f9-acca

LINK ĐĂNG KÝ HỌC THỬ: https://daotaoacca.vn/blog/hoc-thu-f9-acca/

💥Thông tin bạn có thể quan tâm:
👉Tìm hiểu về ACCA: https://daotaoacca.vn/blog/lo-trinh-acca-cho-nguoi-moi/

👉Tham khảo ý kiến học viên: https://daotaoacca.vn/blog/y-kien-hoc-vien/
👉Khóa học ACCA: https://daotaoacca.vn/courses/khoa-hoc-acca
👉Khóa học tiếng Việt: https://daotaoacca.vn/courses/khoa-hoc-non-acca
👉Khóa học combo: https://daotaoacca.vn/courses/khoa-combo
👉Học thử miễn phí tại đây: https://daotaoacca.vn/blog/tag/hoc-thu/

💥Tham gia tư vấn miễn phí tại đây: https://bit.ly/zalo-tu-van-acca

#thuyacca #ifrs #daotaoacca #hocketoan #acca #hocthueonline

tm-hiu-mn-hc-acca-f9-financial-management-ms29