Home » Khóa học » Combo 12 – 5F ACCA F5+F6+F7+F8+F9+ExcelUDKT+GDLK (MS31)

Combo 12 – 5F ACCA F5+F6+F7+F8+F9+ExcelUDKT+GDLK (MS31)

Combo 12 – 5F ACCA F5+F6+F7+F8+F9+ExcelUDKT+GDLK (MS31)
2.5 (50%) 12 votes

            Tìm hiểu Combo 12 – 5F ACCA Online F5-F9-ExcelUDKT-GDLK (MS31)

 

Trọn bộ 5 môn Học ACCA Online: ACCA F5 , ACCA F6 , ACCA F7, ACCA F8, ACCA F9 và khóa học Excel kế toán, GDLK cùng cô Thủy ACCA và Cộng Sự ( MS31 )

ĐĂNG KÝ NGAY MS31: https://daotaoacca.vn/optioncourse/combo-ms31

 

Nội dung đào tạo

 

F5 ACCA ONLINE – Quản Trị Hoạt động (MS25)

ACCA F5 là 1 trong 9 môn cơ bản của ACCA, giúp nâng cao kiến thức dựa trên nền tảng ACCA F2 và là môn học ứng dụng trong công tác kế toán quản trị nâng cao so với nền tảng ACCA F2. Môn học giúp học viên phát triển kỹ năng trong việc ứng dụng các kỹ thuật kế toán quản trị nhằm định lượng & định tính các thông tin cho việc lập kế hoạch, ra quyết định, đánh giá và kiểm soát hoạt động

Môn F5 có 4 phần chính:

 1. Quản lý chi phí và tính giá thành ( Costing )
 2. Phương pháp ra quyết định ( decision-making techniques )
 3. Lập và quản lý ngân sách ( budget and control )
 4. Đo lường và kiểm soát hoạt động doanh nghiệp (performance measurement and control)

F6 ACCA ONLINE – Thuế Việt Nam chuẩn ACCA toàn cầu

– Trang bị các kiến thức, kinh nghiệm thực tế nhất về hệ thống Thuế Việt Nam, từ đó ứng dụng vào thực tế các doanh nghiệp.
– Khóa học cung cấp những kiến thức nền tảng về tiếng Anh trong lĩnh vực kế toán, tài chính và chuẩn bị những hiểu biết cần thiết để học viên có thể theo học các chương trình ACCA, CIMA hoặc các chứng chỉ quốc tế tương tự.
– Tạo cơ sở để học viên nghiên cứu các tài liệu chuyên sâu về Kế toán tài chính bằng Tiếng Anh.

Nội dung khóa học F6:
– Tổng quan về hệ thống thuế Việt Nam
– Các quy định hiện hành áp dụng cho kỳ thi ACCA F6 hàng năm gồm có:
* Luật quản lý thuế
* Thuế Giá trị gia tăng
* Thuế Thu nhập doanh nghiệp
* Thuế Thu nhập cá nhân
* Thuế Nhà thầu nước ngoài

F7 ACCA ONLINE – Financial Reporting IFRS (FR) – Lập Báo cáo Tài chính theo Chuẩn Mực Kế toán Quốc Tế

Môn học ACCA F7 giúp học viên có được kỹ năng áp dụng tiêu chuẩn kế toán, các kỹ năng khuôn khổ kế toán trong việc lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp và tập đoàn, đồng thời có kỹ năng đọc hiểu báo cáo tài chính, đánh giá được tình hình sức khỏe tài chính doanh nghiệp thông qua BCTC.

F7 gồm 5 phần chính: 

 • Khuôn khổ về khái niệm của lập báo cáo tài chính
 • Khuôn khổ luật pháp của lập báo cáo tài chính
 • Báo cáo tài chính
 • Hợp nhất kinh doanh
 • Phân tích và đọc hiểu báo cáo tài chính

 F8 ACCA ONLINE – Audit & Assurance (AA) 

F8 ACCA – Audit & Assurance (AA) – KIỂM TOÁN và DỊCH VỤ ĐẢM BẢO: ACCA F8 là 1 trong 9 môn cơ bản của ACCA. Môn học này nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng lập kế hoạch và đánh giá rủi ro, cách thức sử dụng và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ cũng như cách thức thực hiện các hợp đồng kiểm toán, dịch vụ đảm bảo và lập báo cáo kiểm toán. Học viên cũng có thể nắm vững và vận dụng thành thạo bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của ACCA thông qua môn học này. ACCA AA (F8) còn cung cấp cách áp dụng trong những tình huống case study thực tế khi kiểm toán báo cáo tài chính.

F8 gồm 7 phần chính:

 • Các quy định và nguyên tắc kiểm toán (Audit framework and regulation)
 • Kiểm toán nội bộ (Internal Audit)
 • Lên kế hoạch và đánh giá rủi ro (Planning and risk assessment)
 • Kiểm soát nội bộ (Internal control)
 • Bằng chứng kiểm toán (Audit evidence)
 • Soát xét (Review)
 • Báo cáo (Reporting)

F9 ACCA ONLINE – Quản Trị Tài Chính (MS29)

F9 ACCA – Financial Management – là môn học về Quản trị tài chính. Đây là môn học cuối cùng trong các môn học cấp độ F, và thuộc cấp trung: Skills Level. F9 là môn học nâng cao của F2, và môn F5 và là môn học nền tảng cho P4. Môn học này đòi hỏi người học phải quan tâm đến những vấn đề rộng hơn như: đầu tư, tài chính, luật pháp, v.v. 

Môn học ACCA F9 gồm các phần:

 1. Chức năng của quản trị tài chính
 2. Môi trường quản lý tài chính
 3. Quản trị vốn lưu động
 4. Thẩm định đầu tư
 5. Tài chính doanh nghiệp
 6. Chi phí vốn vay
 7. Định giá doanh nghiệp
 8. Quản trị rủi ro

XÁC ĐỊNH GIÁ GIAO DỊCH LIÊN KẾT (MS18)

Nội dung khóa học:

 • Nhận diện các giao dịch liên kết trong doanh nghiệp
 • Các thay đổi cơ bản từ Thông tư 66 đến Nghị định 20
 • Các nguyên tắc cơ bản về giá chuyển nhượng trong Giao dịch liên kết
 • Phương pháp phân tích so sánh và quy trình phân tích so sánh
 • Các phương pháp cơ bản xác định giá GDLK
 • Thực hành hàm tứ vị phân
 • Kê khai form mẫu cơ bản cùng tình huống cụ thể

*****************************************************

👉Tìm hiểu về ACCA: https://daotaoacca.vn/blog/lo-trinh-acca-cho-nguoi-moi/

👉Tham khảo ý kiến học viên: https://daotaoacca.vn/blog/y-kien-hoc-vien/

👉Khóa học ACCA: https://daotaoacca.vn/courses/khoa-hoc-acca

👉Khóa học tiếng Việt: https://daotaoacca.vn/courses/khoa-hoc-non-acca

👉Khóa học combo: https://daotaoacca.vn/courses/khoa-combo

👉Học thử miễn phí tại đây: https://daotaoacca.vn/blog/tag/hoc-thu/

💥Tham gia tư vấn miễn phí tại đây: https://bit.ly/zalo-tu-van-acca

#thuyacca #ifrs #daotaoacca #hocketoan #acca #hocthueonline

 

 

combo-12-5f-acca-f5-f6-f7-f8-f9-exceludkt-gdlk-ms31