Home » Cảm nhận học viên

Cảm nhận học viên

  • [Góc tâm tình học viên] Tôi và em biết nhau qua buổi cập nhật kiến thức Hội kế toán hành nghề VAA! Tôi và em đều là cựu sinh viên Học viện Tài chính. Em đã qualified CPA VN và đang làm head của một công ty dịch vụ kế toán khá uy tín. Chả hiểu sao em cứ nằng nặc đòi học chương trình Kế toán viên chuyên nghiệp của tôi ACCA F3-F6 và Excel tổ chức kế toán. Công việc của em là cung cấp dịch vụ kế toán nên rất bận rộn, con thì còn nhỏ, em quyết định học 4.30 sáng. 30 buổi học ACCA F3 đều đặn tuần 2 buổi đến hôm nay là buổi cuối và bắt đầu sang ACCA F6 với 25 buổi học, mà có ít đâu mỗi buổi ít nhất là 2 giờ học. ✅Vậy mà em cũng đã hoàn thành khoá học F3. Nghiệp vụ của em thì khá chắc rồi nên F3 chỉ giúp cho em vốn từ chuyên ngành và tiếp cận các Chuẩn mực kế toán quốc tế và sự chia sẻ kinh nghiệm của tôi thôi❤️ Sáng sớm bị em “quấy rầy” can tội em không vào học được F6, tiện thể đôi lời tâm tình. Tôi rất phục các bạn nữ làm nghề kế - kiểm mà lại rất trách nhiệm với nghề nghiệp như em❤️ Công ty nào cần dịch vụ kế toán nhất định tôi sẽ giới thiệu em❤️ hanoi 24/10/2018
  • [Góc tâm tình học viên] Tôi và em biết nhau qua buổi cập nhật kiến thức Hội kế toán hành nghề VAA! Tôi và em đều là cựu sinh viên Học viện Tài chính. Em đã qualified CPA VN và đang làm head của một công ty dịch vụ kế toán khá uy tín. Chả hiểu sao em cứ nằng nặc đòi học chương trình Kế toán viên chuyên nghiệp của tôi ACCA F3-F6 và Excel tổ chức kế toán. Công việc của em là cung cấp dịch vụ kế toán nên rất bận rộn, con thì còn nhỏ, em quyết định học 4.30 sáng. 30 buổi học ACCA F3 đều đặn tuần 2 buổi đến hôm nay là buổi cuối và bắt đầu sang ACCA F6 với 25 buổi học, mà có ít đâu mỗi buổi ít nhất là 2 giờ học. ✅Vậy mà em cũng đã hoàn thành khoá học F3. Nghiệp vụ của em thì khá chắc rồi nên F3 chỉ giúp cho em vốn từ chuyên ngành và tiếp cận các Chuẩn mực kế toán quốc tế và sự chia sẻ kinh nghiệm của tôi thôi❤️ Sáng sớm bị em “quấy rầy” can tội em không vào học được F6, tiện thể đôi lời tâm tình. Tôi rất phục các bạn nữ làm nghề kế - kiểm mà lại rất trách nhiệm với nghề nghiệp như em❤️ Công ty nào cần dịch vụ kế toán nhất định tôi sẽ giới thiệu em❤️ hanoi 24/10/2018

Các cảm nhận thân thiết của các học viên dành cho Cô thủy ACCA. Với mong muốn mang kiến thức và kinh nghiệm trên 20 năm cô Thủy sẽ chia sẻ về Kế Toán, Kiểm toán, Thuế, Tài Chính và Quản trị doanh nghiệp cho cộng đồng kế toán – kiểm toán nhé!

cm-nhn-ca-cc-hc-vin-c-thy-acca-thuynacca-com