Home » Văn bản pháp luật (page 7)

Văn bản pháp luật

Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp-thông tư 107/2017/TT- BTC

Số: 107/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều ...

Read More »

Hướng dẫn về chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp TT 107/2017/TT-BTC

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Theo đó,thông tư này hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu ...

Read More »

Đăng ký chương trình khuyến mại ở đâu và thực hiện như thế nào?

Các chương trình khuyến mại của doanh nghiệp bắt buộc phải làm thủ tục đăng ký theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Đăng ký ở đâu và thực hiện thế nào? (Ảnh đăng theo bản quyền của tổ chức cung cấp dịch vụ website) 1. Cơ sở pháp lý: – Luật Thương mại năm 2005. – Nghị định số ...

Read More »

Từ năm 2018, doanh nghiệp sẽ không tự in hóa đơn?

Các doanh nghiệp kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại sẽ dùng hóa đơn tự in trực tiếp từ máy tính tiền và định kỳ chuyển dữ liệu cho cơ quan thuế. Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thay thế Nghị định số ...

Read More »

Chi phí lãi vay với hoạt động sát nhập doanh nghiệp

Ngày 03/11/2017, Bộ tài chính đã có công văn hướng dẫn chi phí lãi vay đối với hoạt động sát nhập doanh nghiệp. a. Đối với giai đoạn từ ngày 01/01/2014 đến trước ngày 01/01/2015: Căn cứ: – Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP – Điểm a khoản 2 Điều 14 Thông tư số 78/2014/TT-BTC – Điểm 2.17 ...

Read More »

Công văn số 65143/CT-TTHT trả lời Hiệp hội các DN Nhật Bản về chính sách thuế

Công văn số 65143/CT-TTHT ngày 02/10/2017 trả lời Hiệp hội các doanh nghiệp Nhật Bản về chính sách thuế rất cụ thể, các doanh nghiệp nên tham khảo để việc thực thi chính sách chế độ được tốt hơn! Toàn văn công văn vui lòng xem tại đây: https://goo.gl/xNMxCC *************************************************************************** Liên hệ HOTLINE SĐT: 02439911726 để được tư vấn trực tiếp ...

Read More »

Tỷ giá tính thuế của nhà thầu nước ngoài- Công văn số 2935/TCT-CS (“CV 2935”)

Ngày 3 tháng 7 năm 2017, Tổng cục thuế đã ban hành công văn số 2935/TCT-CS (“CV 2935”) hướng dẫn về việc xác định tỷ giá tính thuế nhà thầu nước ngoài và tỷ giá khi lập hóa đơn giá trị gia tăng (“GTGT“). Trường hợp nhà thầu nước ngoài không có tài khoản mở tại NHTM tại Việt Nam: ...

Read More »

Trích trước chi phí chiết khấu thương mại trước khi lập hóa đơn có được tính vào chi phí hợp lý?

Căn cứ Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN); Căn cứ Thông tư số 219/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT); Căn cứ Điểm 2.5 Phụ lục 4 ban hành kèm theo 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính ...

Read More »
vn-bn-php-lut-hc-online-cng-c-thy-acca