Home » Văn bản pháp luật (page 5)

Văn bản pháp luật

Yêu cầu báo cáo định kỳ theo Luật đầu tư và nghị định số 84/2015/NĐ-CP

Yêu cầu báo cáo định kỳ theo Luật đầu tư và nghị định số 84/2015/NĐ-CP ban hàng ngày 30/09/2015, các nhà đầu tư và các công ty con phải tuân thủ các yêu cầu báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quỹ, hàng năm. Phạm vi điều chỉnh: a) Nghị định này quy định về giám sát, đánh giá chương trình, ...

Read More »

Nghị định 20: Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 có hiệu lực từ ngày 01/05/2017 quy định về Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết được ra đời thay thế toàn bộ nội dung quy định tại thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 22/04/2010. Điểm đáng chú ý của Nghị định 20 là Nghị định này đưa ra nhiều quy ...

Read More »

Tính thuế nhà thầu nước ngoài đối với phí Phạt vi phạm hợp đồng

Tính thuế nhà thầu nước ngoài đối với phí Phạt vi phạm hợp đồng, vui lòng tham khảo áp dụng hướng dẫn bởi Công văn số 9849/CT-TTHT ngày 12/10/2016 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế.   Căn cứ theo khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì khoản tiền bồi thường thuộc ...

Read More »

Những vấn đề về tỷ giá ngoại tệ các doanh nghiệp cần phải biết

Những vấn đề về tỷ giá ngoại tệ các doanh nghiệp cần phải biết đến 1. Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp   1.1 Thay đổi liên quan đến tỷ giá xấp xỉ – trường hợp chọn tỷ giá xấp xỉ: Ngoài việc theo quy ...

Read More »

Các quy định về thuế có hiệu lực từ 01/02/2018

  Các quy định về thuế có hiệu lực từ 01/02/2018 do Cục thuế Hà Nội gửi thông tin cho các người nộp thuế trực tiếp do Cục thuế Hà Nội quản lý. Bạn tham khảo để tăng tính tuân thủ cho doanh nghiệp mình nhé! 1 Thông tin về tình hình kê khai, nộp thuế điện tử và thực ...

Read More »

Nhận thừa kế bằng tiền có chịu thuế thu nhập cá nhân hay không?

Theo Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 thì các khoản thu nhập được miễn thuế bao gồm các khoản dưới đây nên nhận thừa kế bằng tiền có chịu thuế thu nhập cá nhân. Vui lòng tham khảo toàn văn hướng dẫn thực hiện tại Thông tư 111 ở đây: https://drive.google.com/open?id=0B-uM8MoiTIt9NFVKam5KR0R6Unc ...

Read More »

3 điều không thể bỏ qua về thuế GTGT trong Nghị định 146/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/2/2018

Nghị định 146/2017/NĐ-CP vừa được ban hành vào ngày 15/12/2017 với nhiều quy định mới về thuế GTGT 1. Sửa đổi quy định về đối tượng không chịu thuế VAT.  Theo đó, sửa đổi quy định về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) trường hợp sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa ...

Read More »

Tuyệt vời! Mức lương tối thiểu vùng chính thức tăng từ 1/1/2018

Mức lương tối thiểu vùng sẽ dao động từ 2.760.000 đến 3.980.000 đồng mỗi tháng tùy theo địa bàn. Thủ tướng vừa ký ban hành Nghị định 141/NĐ-CP ngày 07/12/2017 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng của người lao động làm việc ...

Read More »
vn-bn-php-lut-hc-online-cng-c-thy-acca