Home » Văn bản pháp luật (page 3)

Văn bản pháp luật

Miễn cung cấp hóa đơn giấy để chứng minh xuất xứ hàng hóa khi sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) – Công văn số 4049/TCT-CS

Miễn cung cấp hóa đơn giấy để chứng minh xuất xứ hàng hóa khi sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) Ngày 18/10/2018, Tổng cục thuế vừa ban hành Công văn số 4049/TCT-CS hướng dẫn một số điều về hóa đơn điện tử. Theo hướng dẫn tại công văn, người bán hàng hóa có quyền chuyển đổi HĐĐT sang hóa ...

Read More »

Chính sách thuế đối với chi phí quảng cáo trực tuyến: Quảng cáo Facebook có phải nộp thuế nhà thầu hay không?

Chính sách thuế đối với chi phí quảng cáo trực tuyến Tổng cục Thuế có công văn số 3149/TCT-CS ngày 15/8/2018 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế đối với chi phí quảng cáo trực tuyến Theo đó, về nguyên tắc trường hợp Google, Facebook (Nhà thầu nước ngoài) ký hợp đồng với doanh nghiệp Việt ...

Read More »

Bãi bỏ 1 phần nội dung Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế giá trị gia tăng, ví dụ 37

Bãi bỏ 1 phần nội dung Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế giá trị gia tăng Nhằm minh bạch hơn trong việc xác định giá đất được trừ trong quá trình tính thuế giá trị gia tăng (GTGT), Trong thông tư 82/2018/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 30/8/2018 đã quy định bỏ một phần quy định trong thông tư ...

Read More »

CÁC BƯỚC XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐÃ LẬP NHƯNG BỊ SAI SÓT THEO NGHỊ ĐỊNH 119/2018/NĐ-CP

CÁC BƯỚC XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐÃ LẬP NHƯNG BỊ SAI SÓT THEO NGHỊ ĐỊNH 119/2018/NĐ-CP🔓🔓 Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; theo đó, trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) mà phát sinh sai sót thì xử ...

Read More »

Hướng dẫn mới về khoản chi không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 2018

Hướng dẫn mới về khoản chi không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Thông tư 25/2018/TT-BTC (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2018) hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 111/2013/TT-BTC. Theo đó, sửa đổi, bổ ...

Read More »

Các biện pháp tránh thuế dưới đây có phù hợp?

Bài viết nổi bật Các biện pháp để tránh thuế thay vì trốn thuế, nhưng quan điểm của cô Thuỷ chưa nhất trí!!!! Dưới đây là một số phương thức điển hình của trường hợp “tránh thuế” hợp pháp theo các quy định của pháp luật thuế của Việt Nam để chúng ta có cái nhìn toàn diện về những ...

Read More »

THUẾ TNCN Lưu ý

THUẾ TNCN Lưu ý ——————————- Thuế TNCN đối với lao động thời vụ mỗi lần chi trả dưới 2.000.000đ – Lao động cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức ...

Read More »
vn-bn-php-lut-hc-online-cng-c-thy-acca