Home » Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

CON ĐƯỜNG CHUYỂN ĐỔI ÁP DỤNG IFRS

CON ĐƯỜNG CHUYỂN ĐỔI ÁP DỤNG IFRS Chưa bao giờ con đường tiến lên áp dụng IFRS lại rõ ràng và cụ thể như hiện tại. Đề án áp dụng IFRS tại Việt Nam đã nhận được khá nhiều ý kiến đóng góp của doanh nghiệp và chuyên gia qua các hội thảo gần đây được tổ chức bởi Cục ...

Read More »

Các điểm mới cần lưu ý của Thông tư số 48/2019/TT-BTC

Các điểm mới cần lưu ý của Thông tư số 48/2019/TT-BTC Ngày 08/08/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công ...

Read More »

Cách Xác định doanh thu của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản?

Cách Xác định doanh thu của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản? Về việc ghi nhận doanh thu đối với kinh doanh bất động sản. Theo hướng dẫn tại điều 78 Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp. áp dụng cho kỳ kế toán 2015 có hướng dẫn về quy định doanh ...

Read More »

Thông tư 48/2019/TT-BTC Hướng dẫn trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Thông tư 48/2019/TT-BTC Hướng dẫn trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Đây là nội dung được nêu tại Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi … được ban hành ngày 08/8/2019.Theo đó, về ...

Read More »

Luật Quản lý thuế 2019: 5 nội dung đáng chú ý nhất

Luật Quản lý thuế 2019 được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019 với nhiều nội dung quan trọng như: Kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế, mở rộng quyền người nộp thuế… Dưới đây là 05 nội dung đáng chú ý nhất của Luật Quản lý thuế 2019. 1. Kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết ...

Read More »

Quy định trần lãi vay 20% đối với các giao dịch liên kết

(TBTCVN) – Nhiều doanh nghiệp trong nước phản ánh khó khăn khi thực hiện quy định tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 20) quy định trần lãi vay được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) không vượt quá 20% tổng lợi nhuận thuần của kỳ nộp thuế. Nghị định 20 được ban hành ...

Read More »

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2018

  Hướng dẫn làm quyết toán thuế TNCN trên phần mềm HTKK Bước 1: Tải về và cài đặt phần mềm quyết toán thuế TNCN – Tải về phần mềm hỗ trợ kê khai mới nhất và đăng nhập vào phần mềm để làm quyết toán thuế TNCN: htkk mới nhất – Chọn “Quyết toán thuế thu nhập cá nhân” ...

Read More »

Hướng dẫn Quyết toán thuế 2018

I.        Một số điểm mới trong chính sách Thuế tháng 03/2019: 1. Về thuế TNCN 1.1 Về hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2018: – Quý doanh nghiệp tham khảo Công văn số 7040/CT-TNCN ngày 22/02/2019 của Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn về quyết toán thuế TNCN năm 2018 và cấp mã số thuế cho NPT. – ...

Read More »

Thủ tục đăng ký mã số thuế TNCN 2019

Thủ tục đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân 2019 qua mạng thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 9, điều 7 của Thông tư 95/2016/TT-BTC – quy định về Đăng ký thuế Bước 1: Cá nhân (người làm động) làm và nộp hồ sơ cho Doanh nghiệp (công ty chi trả thu nhập) Giấy ủy quyền đăng ...

Read More »
vn-bn-php-lut-hc-online-cng-c-thy-acca