Home » Khóa học (page 2)

Khóa học

Combo 15 – 2F ACCA F8+F9 (MS37)

Combo 15 – 2F ACCA F8+F9 (MS37) Trọn bộ 2 môn ACCA F8, ACCA F9 và khóa học Excel kế toán cùng cô Thủy ACCA ( MS37 ) Học phí gốc: 14.250.000 Đ, ƯU ĐÃI CÒN  12.500.000 Đ  Link đky:http://bit.ly/dk_acca_2020 Nội dung đào tạo  F8 – Audit & Assurance (AA)  F8 ACCA – Audit & Assurance (AA) – KIỂM TOÁN ...

Read More »

Combo 14 – 3F ACCA F7+F8+F9+ExcelUDKT9 (MS36)

Combo 14 – 3F ACCA F7+F8+F9+ExcelUDKT9 (MS36) Trọn bộ 3 môn ACCA F7, ACCA F8, ACCA F9 và khóa học Excel kế toán cùng cô Thủy ACCA ( MS36 ) Học phí gốc: 20.375.000 Đ, ƯU ĐÃI CÒN  16.300.000 Đ (Tiết kiệm 25% so với học phí đăng ký lẻ) Nội dung đào tạo: F7 – Financial Reporting IFRS (FR) – ...

Read More »

Combo ACCA 3Fa: F3+F6+F8+ExcelUDKT (MS35)

MS35 – Gói Combo ACCA 3F: F3+F6+F8+ExcelUDKT Trọn bộ 3 môn ACCA F3, ACCA F6, ACCA F8 và khóa học Excel kế toán ( MS35 ) Học phí gốc: 15.750.000 Đ, ƯU ĐÃI CÒN  13.500.000 Đ (Tiết kiệm 20% so với học phí đăng ký lẻ) Nội dung đào tạo: F3 ACCA – Kế toán Tài chính (MS01) F3 ACCA ...

Read More »

Combo 3F ACCA F2+F3+F6+ExcelUDKT (MS33)

Combo 3F ACCA F2+F3+F6+ExcelUDKT (MS33) Trọn bộ 5 môn ACCA F2, ACCA F3, ACCA F6 và khóa học Excel kế toán ( MS33 ) Học phí gốc: 13.125.000 Đ, ƯU ĐÃI CÒN  9.500.000 Đ (Tiết kiệm 25% so với học phí đăng ký lẻ) Nội dung đào tạo: F2 ACCA – Kế toán quản trị chuẩn quốc tế (MS19) Khi ...

Read More »

MS32 – Combo 5F ACCA F5+F7+F8+F9+ExcelUDKT+Gdlk

Combo 13 – 5F ACCA F5+F7+F8+F9+ExcelUDKT+Gdlk (MS32) Trọn bộ 5 môn ACCA F5 , ACCA F7, ACCA F8, ACCA F9 và khóa học Excel kế toán, GdLK cùng cô Thủy ACCA ( MS32 ) Học phí gốc: 27.000.000 Đ, ƯU ĐÃI CÒN  21.600.000 Đ (Tiết kiệm 20% so với học phí đăng ký lẻ) Nội dung đào tạo   F5 ACCA ...

Read More »

Combo 12 – 5F ACCA F5+F6+F7+F8+F9+ExcelUDKT+GDLK (MS31)

Combo 12 – 5F ACCA F5+F6+F7+F8+F9+ExcelUDKT+GDLK (MS31) Trọn bộ 5 môn ACCA F5 , ACCA F6 , ACCA F7, ACCA F8, ACCA F9 và khóa học Excel kế toán, GDLK cùng cô Thủy ACCA và Cộng Sự ( MS31 ) Học phí gốc: 32.150.000 Đ, ƯU ĐÃI CÒN  23.000.000 Đ (Tiết kiệm 30% so với học phí đăng ký lẻ) ...

Read More »
kha-hc-hc-online-cng-c-thy-acca