Home » Combo Non-ACCA

Combo Non-ACCA

Kế toán Thực hành online từ Cơ bản tới Nâng Cao (MS14)

Kế toán Thực hành online từ Cơ bản tới Nâng Cao   Bạn đã tốt nghiệp chuyên ngành kế toán – kiểm toán đi làm được 2 năm mà vẫn trầy chật với mớ số liệu hỗn độn?Bạn là sinh viên năm 3, 4 và chuẩn bị đi làm mà vẫn lung bung với Nợ – Có và các loại ...

Read More »

Combo MS14 Kế toán Thực hành online từ Cơ bản tới Nâng Cao

Combo Kế toán Thực hành online từ Cơ bản tới Nâng Cao Bạn đã tốt nghiệp chuyên ngành kế toán – kiểm toán đi làm được 2 năm mà vẫn trầy chật với mớ số liệu hỗn độn?Bạn là sinh viên năm 3, 4 và chuẩn bị đi làm mà vẫn lung bung với Nợ – Có và các loại ...

Read More »
combo-non-acca-hc-online-cng-c-thy-acca